تاریخ انتشار :یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶.::. ساعت : ۷:۵۸ ق.ظ
فاقددیدگاه

پرستاران خواستار احترام هستند/ انتظار از معاون پرستاری

به گزارش دوراهک نیوز : رئیس نظام پرستاری شهرستان کنگان گفت: انتظار جامعه پرستاری از معاون پرستاری وزارت بهداشت، بازگشت احترام و ارزش حرفه پرستاری است.

رئیس نظام پرستاری شهرستان کنگان، گفت: انتظار جامعه پرستاری از معاون پرستاری وزارت بهداشت، بازگشت احترام و ارزش حرفه پرستاری است.

عبدالحسین آذریار افزود: بحرانی ترین نیاز حال حاضر جامعه پرستاری بازگشت احترام و ارزش حرفه پرستاری به پرستاران است که متاسفانه طی سال های اخیر مورد بی مهری های معاونت پرستاری و وزارت بهداشت قرار گرفته است .

وی افزود: از دیگر خواسته های جامعه پرستاری از معاون پرستاری بازگشت وجهه پرستاری به این قشر خدوم است، زیرا متاسفانه به واسطه برخی همکاران پزشک این وجهه هم اکنون کم رنگ شده است.

رئیس نظام پرستاری کنگان یادآور شد: پیگیری پرداخت مطالبات بر زمین مانده پرستاری، لغو قانون ارتقاء بهره وری و اجرای بدون قید و شرط تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تمامی بیمارستان ها و مراکز دولتی و غیر دولتی از خواسته های جامعه پرستاری از معاون پرستاری وزارت بهداشت است.

وی، خواستار اصلاح مجوز تربیت نیروهای کاربردی مشمول تبصره ۹ آئین نامه نحوه فعالیت مجاری آموزش های کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شد که به موجب آن به جهاد دانشگاهی اجازه داده می شود به تربیت دستیار کنار دندانپزشک، کمک های اولیه و فوریت های پزشکی، تکنسین داروخانه(نسخه خوانی) و مدیریت تجهیزات پزشکی و … بپردازد که این موضوع به دلیل عدم سنجش و رعایت سطح علمی مدرسان در نهایت با تربیت نیروهای غیر کاربردی مواجهه خواهیم شد.
سازمان نظام پرستاری

دیدگاه خود را به ما بگویید.