به گزارش سایت خبری دوراهک نیوز: همایش حماسه ماندگار ۹دی با حضور پر شور مردم و شهر دوراهک و دکتر بهشتی نژاد در مسجد امیر المومنین شهر دوراهک برگزار شد.