تاریخ انتشار :شنبه ۴ دی ۹۵.::. ساعت : ۵:۰۳ ب.ظ
فاقددیدگاه

زندگینامه یحیی وحیدی /شاعر دوراهکی

به گزارش دوراهک نیوز : در نشستی با شاعر شهردوراهک  جناب اقای یحیی وحیدی داشتیم چنین گفت.


1-بنده کلاس پنجم رادردوراهک تمام وبامعدل 19/25قبول شدم،سال ششم را دردیر(منزل ناخدارضا شوهردخترعموی پدرم)بودم که کلاس ششم بانمره خوب فقط ریاضی تجدید شدم وبعدازآن به دلیل مسائل معیشتی  درمهدعولی به مدت دوسال پیاپی به کشاورزی مشغول شدم ودوسال دیگرنیز درمکینه حاج باقر
سپس به کشتی صیادی که صیدمیگو بود رفته وتااول انقلاب درکشتی به کارکارگری،ونج منی وفورمنی مشغول بودم باشروع انقلاب وشرکت درجلسات وحضوردرراهپیماییها وپس ازپیروزی انقلاب ،درآمدن به عضویت بسیج وحراست جاده ها دوشادوش دیگران بسیجی
تااینکه درتاریخ1359/9/11به عضویت سپاه پاسداران درآمدم ودرسپاه پس ازیک سال وگذراندن دوره های متعددنظامی وعقیدتی ،سمت مسئول عقدتی،سیاسی رابه این جانب وبه خاطرگذراندن دوره تربیت مربی ومهارت درمربیگری، به پادگان آموزشی وگردان دریایی منتقل ومدت دوسال درپادگان آموزشی مشغول بود سپس به ناحیه دیرمنتقل وباحفظ مسئولیت عقیدتی،سیاسی نواحی مقاومت،مسئولیت رابط سیاسی نمایندگی ولی فقیه وهمچنین مسئولیت نظارت ازطرف نمایندگی ولی فقیه درسپاه به این جانب محول گردید تابازنشستگی ادامه داشت.
2-پس ازبازنشستگی وکاردرشرکت پارس جنوبی ،درتاریخ 1383/5/25ازدوراهک به قم نقل مکان کرده وضمن کاردرمجمتع های مسکونی به عنوان نگهبان ومدیریت مجتمع،فرصت راغنیمت شمرده ودرکلاسهای مختلفی به صورت آزادشرکت کردم . چندی بعدباآشناشدن بادکترمحقق زاده(روان شناس)وبه پیشنهادایشان مدت سه سال به طورمستمردرکلاس روان شناسی شرکت نموده وپس ازآزمون قبول ومجوزمشاورخانواده دریافت نمودم که هم اکنون نیز کم وبیش به اینجانب مراجعه می کنند
پس ازیکسال سکونت درقم به عضویت انجمن شعرقم درآمده ودرمسابقاتی شرکت وامتیازاتی نیزکسب کرده ام
دریکی ازمسابقات ،شعرعاشورایی”آب می سوخت”مقام اول دراستان(درردهپیشکسوتان)به اینجانب اختصاص داد.
3-درزندگینامه ازاشعارعاشورایی حرفی زده نشده درحالی که حقیر ازهمان دوران کودکی که سرودن راآغازکردم اشعار،مرثیه ونوحه عاشورایی نیز می سرودم
وباتوجه به اشعارنسبتا خوب باواژه های نو متاسفانه ازچندشعربسیارقدیمی درزندگینامه استفاده شده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.