تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶.::. ساعت : ۳:۱۱ ب.ظ
فاقددیدگاه

خطر در بهشت

در حاشیه حادثه اخیر در عسلویه

دوراهک نیوز: هر چه از حساسیت صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و خطرات متعدد در این گونه مجتمع ها گفته شود کم است. باید پذیرفت که سیستم های ایمنی موجود در صنایع ما نقایص بسیاری دارند.

محمد جعفری

شامگاه سه شنبه هفته جاری حادثه نشتی در ورودی  واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس باعث حادثه برای پنج نفر از کارکنان این مجتمع پتروشیمی شد.

انتشار گاز آمونیاک باعث شد برخی از مجتمع های همسایه پتروشیمی پردیس کارکنان شیفت شب خود را مرخص نموده و به حالت نیمه تعطیل درآیند.

هر چه از حساسیت صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و خطرات متعدد در این گونه مجتمع ها گفته شود کم است. باید پذیرفت که سیستم های ایمنی موجود در صنایع ما نقایص بسیاری دارند.

نقایص عمده سیستم های ایمنی ما ناشی از قدیمی بودن سیستم های ایمنی مورد استفاده، نامتناسب بودن توان ایمنی سیستم با حجم کار و خطرات موجود، کالیبره نشدن و عدم نگهداری صحیح تجهیزات، ناآشنایی پرسنل با تکنولوژی های مورد استفاده، سهل انگاری و ساده پنداری پرسنل می باشد.

هرکدام از این موارد می تواند به تنهایی یا در شراکت با موارد ذکر شده دیگر اتفاق افتاده و حوادث دهشتناکی را رقم زند.

در اکثر کشورهای پیشرو در زمینه ایمنی قبل از استقرار صنایع حساس و خطرناک در یک منطقه که هرکدام به تنهایی پتانسیل تولید فاجعه ای هولناک را دارا باشند به طراحی بدبینانه ترین پلان حادثه پرداخته و برای آن چاره اندیشی لازم را صورت می دهند.

متاسفانه این دیدگاه در عسلویه به خوبی رعایت نشده است و بیم آن می رود هر حادثه کوچکی پهنه ای عظیم را دچار بحران نموده و باعث بروز ابرفاجعه ای غیرقابل جبران گردد.

طرح چند سوال می تواند به روشن تر شدن میزان آمادگی شرکت های مستقر در منطقه کمک کند:

– آیا توان ایمنی و تجهیزاتی شرکت های پتروشیمی منطقه متناسب با خطرات بالقوه محل کار و پروسس کاری آنان است؟

– آیا تمامی کارکنان این مجتمع ها از خطرات محل کار خود آگاهی دارند و در مواقع لزوم توانایی دفع خطر برای خود و همکارانشان را دارا می باشند؟

– در هنگام وقوع چنین حوادثی در صورت سرایت حادثه به مجتمع های مجاور و به تبع آن همه گیر شدن آن، متولی راهبردی عملیات کیست؟

– با توجه به ارشدیت HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، آیا در حال حاضر همه واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در منطقه این فرماندهی هماهنگ را پذیرفته اند؟

– به فرض پذیرش این ارشدیت و راهبری، آیا HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برنامه ای مدون جهت ایجاد هماهنگی در صنایع  و نیز استقرار سیستم های متناسب دارد؟

البته سوالات متعدد دیگری نیز قابل طرح است که در این مطلب به همین پنج گانه بسنده شده است.

ارزش جان هر انسانی ابعاد وسیعی را در بر می گیرد که اولین بازخورد آن بی سرپناهی خانواده ای و گسست ناگزیر عاطفی بازماندگان متوفی است.
اهمیت این موضوع به گونه ای است که طبق آیه ۳۲ سوره مائده تصریح شده است، هرکس یک نفر از انسان ها را از مرگ نجات دهد گویی همه انسان ها را نجات داده است.

شاید در ظاهر تولید بیشتر نشانه موفقیت اقتصادی یک بنگاه اقتصادی باشد ولی نیکوتر آن است که تولید بیشتر در سایه ایمنی بالاتر مدنظر قرار گیرد تا نگرانی های گوناگون در این خصوص برطرف گردد و  شاهد چشمان اشک بار مادر یا همسر و فرزندی نباشیم که عزیزان خود را برای تامین خانواده و جامعه به پایتخت دورافتاده انرژی ایران راهی عسلویه نموده اند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.