تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۹ مهر ۹۵.::. ساعت : ۴:۵۳ ق.ظ
فاقددیدگاه

حکایت شورا – شهرداری بوشهر و 2 کلمه حرف حساب ما

دورلهک نیوز خورشید فقیه: تا اینجای ماجرا، می‌توان به شهروندان بوشهری اطمینان داد که اختلاسی صورت نگرفته و شهرداری و شورا حداقل تاکنون امانتدار مالیه آنها بوده‌اند و هیچ ارتباط و تقارن ذهنی میان آنچه که بعضی افراد میان این قضیه با قضایای شایع در شهرداری تهران متصورند خوشبختانه وجود ندارد.

خورشید فقیه

این روزها بسیاری از مردم شهر بوشهر، خواننده و یا شنونده ی مطالبی پیرامون درگیری بظاهر سفت و سختی میان یک عضو شورای شهر از سویی، و از سوی دیگر شهردار و بخش دیگری از شورائیان بوده و هستند. ظاهرا این بگومگوهای لفظی کنونی که مربوط به عدم اجرا و یا اجرای مساله دار بخش هایی از قانون توسط شورا و شهردار می شود، از مدت ها پیش، در مجموعه ی شورا و شهرداری بطور خصوصی وجود داشته، اما با رسانه ای شدن موضوع توسط خانم بارگاهی – عضوشورا و شاکی اصلی ماجرا- درسطح جامعه بازتاب های بیشتری یافته است، آنهم بگونه ای که در اذهان برخی از مردم، تصور نادرست بروز یک اختلاس مالی شکل گرفته است. و همین امر که بنوعی جنبه ی حیثیتی برای برخی افراد مرتبط با آن دارد، باعث گردیده تا جبهه گیری های بعضا خصمانه ای میان هواداران طرفین ماجرا صورت بگیرد و موضوعی که می توانست به راحتی حل و فصل شود و موجباتی را فراهم نیاورد که درمسیر پرشتاب برنامه های مختلف عمرانی شهرداری که درجای جای شهر، شاهد و ناظر آن می باشیم، ایجاد اختلال نماید، به معضلی تبدیل شود که ظاهرا ممکن است پای وزارت کشور و برخی تسویه حساب های احتمالی شخصی و اداری را نیز به میان بکشد.

آنگونه که من استنباط کرده ام، اصل ماجرا برسر مبلغ 24 میلیارد تومان از مانده ی درآمدهای سال 93 شهرداری است که می بایست در محاسبات برنامه ای سال94 شهرداری گنجانیده و منظور میشده و سپس جهت تائید نهایی تقدیم شورای شهر می گردیده است که ظاهرا به اعتقاد خانم بارگاهی، این سیکل، مطابق روال قانونی طی نشده، ضمن آنکه این مبلغ نیز به استناد فاکتورهای موجود و براساس تفسیری که شهرداری و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از ماده قانونی مربوطه دارند، در سرفصل دیون معوق شهرداری مربوط به سنوات گذشته، هزینه گردیده و روال قانونی آن طی شده است.

بنابراین تا اینجای ماجرا، می توان به شهروندان بوشهری اطمینان داد که اختلاسی صورت نگرفته و شهرداری و شورا حداقل تا به اکنون امانتدار مالیه آن ها در این خصوص بوده اند و هیچ ارتباط و تقارن ذهنی میان آنچه که بعضی افراد میان این قضیه با قضایای شایع درشهرداری تهران متصورند خوشبختانه وجود ندارد. بلکه ظاهرا یک اختلاف نظر و برداشت درتفسیر قانون مربوطه – تفریغ بودجه- میان برخی از اعضای شورا با شهرداری و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از یکسو و خانم بارگاهی همکار وی از سوی دیگر بوده است.

بنابراین، نظربه اینکه ادامه چنین کشمکش های غیر ضروری و لجوجانه، آنهم برسر موضوعی که بگونه ای عجیب، نتیجه و حاصل یک نیت خیر دوسویه است(!) که متاسفانه هرکدام، با برخی قوانین مربوط به شورا ها، زوایای اندکی دارند، می تواند شهر بوشهر را با نوعی عقب گرد و یا کُندی ناخواسته ای در شتابی که دو-سه سال اخیر پیرامون توسعه وعمران شهری برداشته، مواجه نماید.

ضروری است که مجموعه ی رسانه های گروهی استان –ازهرطیف و جناحی- بجای آتش افروزی بیشتر و دامن زدن به اختلاف نظرهای موجود، به هرشکل ممکن نسبت به حل و فصل عادلانه قضیه اقدام نموده، و برپا کنندگان هر دو سوی ماجرا نیز بجای تلقین و تاثیر پذیری از برخی اطرافیان مغرض و یا کم تجربه و کم تدبیر خویش، به موضوعی که ادامه ی آن به نفع هیچکس نخواهد بود، پایان دهند، والّا موکلان بوشهری شان آنان را در قبال عوارض سوء و قابل پیش بینی چنین حرکتی، به هیچوجه نخواهند بخشید و فراموش نخواهند کرد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.