تاریخ انتشار :چهارشنبه ۸ فروردین ۹۷.::. ساعت : ۷:۵۳ ب.ظ
فاقددیدگاه

تصاویر/ گردشگران نوروزی در بوشهر

تصاویر/ گردشگران نوروزی در بوشهر

تصاویر/ گردشگران نوروزی در بوشهر

خلیج فارس: سواحل بندر بوشهر در تعطیلات نوروز میزبان گردشگران نوروزی است.

http://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364603.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364601.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364600.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364595.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364611.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364609.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364607.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364605.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364616.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364615.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364614.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364613.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364617.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364621.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364620.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364619.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364618.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364625.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364624.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364623.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364622.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364629.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364628.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364627.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364626.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364632.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364631.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970107/3604090/n3604090-6364630.jpg

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.