تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۶ شهریور ۹۶.::. ساعت : ۸:۳۳ ق.ظ
فاقددیدگاه

تصاویر شماری ۲ جشن دهه امامت و ولایت در جوار شهدای گمنام شهر دوراهک

غدیر تنها یک روز نیست، غدیر کلید خوردن تاریخ است. تاریخی به وسعت جهان و به عمق بشریت و انسانیت. پس انگاریدن آن به عنوان تنها یک عید، یک روز، بدون دانستن و تفکر در فلسفه آن ظلم به معنای تبلیغى، اندیشمندانه و جهادی آن است.اگر تنها هدف، داشتن مدیر و حاکم یک اجتماع بوده، می شد یک فرد سیاسى، یک جامعه شناس، یک مدیر، یک فرد آشنا به مسائل حقوقى، جامعه را اداره کند اما از قرائن پیداست که هدف انتخاب و انتصاب یک انسان کامل بیشتر از مدیریت یک جامعه است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.