تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶.::. ساعت : ۸:۰۲ ب.ظ
فاقددیدگاه

تصاویر: برداشت گل نرگس در دشتستان

برداشت گل نرگس در دشتستان

عکس: سیده حلیمه حسینی

http://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237390.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237388.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237387.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237394.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237393.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237392.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237391.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237396.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237400.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13961024/3573015/n3573015-6237398.jpg

دیدگاه خود را به ما بگویید.