تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۶ دی ۹۵.::. ساعت : ۹:۵۷ ق.ظ
فاقددیدگاه

افتخاری دیگر برای شهردوراهک ،پذیرش مقالات علمی دو تن از جوانان دوراهکی در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا

دوراهک نیوز: برادر ارجمند آقای محمد دوراهکی و آقای علی اکبر میرزایی.

به گزارش دوراهک نیوز : پذیرش مقاات علمی شما در کنفرانس بین المللی مدیریت در دانشگاه کالیفرنیای امریکا راخدمت شما و جامعه فرهیخته ی شهر صمیمانه تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات روز افزونتن را از درگاه حضرت باریتعالی خواهانیم.

دیدگاه خود را به ما بگویید.